/Files/images/поради1.jpg

Ми вибрали шлях пізнання і розвитку

Методичний відділ входить у структуру Жмеринської центральної районної бібліотеки.

Методист у процесі діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Кабінету міністрів України та наказами Міністерства культури і туризму України, "Законом про бібліотеки і бібліотечну справу", "Законом про культуру" та іншими нормативними документами.

Методична робота:

- це мистецтво бути поряд з тими, кому потрібні знання, вміння, досвід;

- це вміння поставити діагноз: виявити сильні і слабкі сторони бібліотекарів, їх творчий потенціал;

- це необхідність постійно збагачувати знання, вміння передавати їх бібліотекарям, допомагати своєчасно отримувати необхідну інформацію;

- це знання службової етики і дотримування субординації;

- це необхідність х (результативність + професіоналізм);

* Інформаційний ресурс відділу складається:

- з літератури по теорії, методиці та техніці бібліотечної роботи, практичних посібників, підручників і навчальних посібників по бібліотекознавству і бібліографії. Фонд складає 336 примірників.

* Напрямки діяльності:

- методична, консультативна, практична допомога з питань розвитку бібліотечної справи та безперервної бібліотечної освіти бібліотекарів району;

- моніторинг стану публічних бібліотек району;

- вивчаємо роботу по узагальненню і впровадженню передового досвіту бібліотек країни, області, району в практику роботу ЦРБ та бібліотек району;

- організація районних семінарів, практикумів, методичних днів...

- підтримка творчих зв'язків з бібліотеками району з метою спілкування та подальшого ділового співробітництва.

* До послуг фахівців бібліотечної справи:/Files/images/папки.png

- картотека мережі бібліотек району

- картотека моніторингу виконання методичних завдань та пропозицій

- картотека кадрів бібліотечних працівників

- тематична картотека сценаріїв

- консультаційно-інформаційна картотека з бібліотекознавства та бібліографії

* Професійні видання:

- Бібліотечна планета – щоквартальний науково – виробничий журнал. Засновник: Національна парламентська бібліотека України. Висвітлює актуальні питання бібліотечної справи, практичне їх застосування та удосконалення. Журнал розрахований на бібліотекарів, студентів, викладачів.

- Світ дитячих бібліотек – щоквартальний науково – методичний журнал. Засновник: Національна бібліотека України для дітей та українська асоціація працівників бібліотек для дітей. Журнал містить рубрики: "Кращі з кращих", "Відкриття. Нововведення. Досвід", "Новини з регіонів". Розрахований на бібліотекарів, які займаються обслуговуванням читачів – дітей.

- Бібліотечна робота – довідковий бюлетень. Видається за підтримки інституту інноваційних технологій і змісту освіти. Містить: Новини. Події. Актуальну інформацію. Нормативно – правове регулювання. Інформаційні огляди. Консультації фахівцям. Календар знаменних дат. Бюлетень призначений учасникам навчально – виховного процесу, методичним працівникам.

* В методичному відділі можна ознайомитися з матеріалами:

- консультації з питань популяризації літератури/Files/images/дерево.jpg

- методика проведення масових заходів

- краєзнавство в бібліотеці

- досвід зарубіжних і вітчизняних колег

- банк кращих сценарних матеріалів

- в епіцентрі змін

* Ви можете отримати допомогу:

/Files/images/метод.jpg

- по плануванню роботи бібліотеки

- по підготовці до звіту

- матеріали до сценаріїв

- методику проведення масових бібліотечних заходів

- організація об'єднань за інтересами

* Ми працюємо:

Щоденно з 9.00 до 18.00. Вихідні – субота та неділя.

* До вашої уваги рекомендаційний список фахової літератури:

Авдулова, Т. П. Психологические основы менеджмента: учеб. - метод, пособ. - М.: Либерея - Бибинформ, 2005. - 154с.

Авраева, Ю. Б. Методист библиотеки: формула успеха: науч. - метод, пособ./ Ю. Б. Авраева, Э. С. Очирова - М.: Либерея - Бибинформ, 2008. - 96с.

Алешин, Л. И. Безопасность в библиотеке: учеб. - метод, пособ. - М.: Либерея - Бибинформ, 2005. - 248с.

Антопольский, А. Б. Электронные библиотеки: принципы создания: научно - методическое пособие /А. Б. Антопольский, Т. В. Майстрович . - М.: Либерея – Бибинформ. 2007. - 288с.

Антопольский, А. Б. Информационные ресурсы России: науч. – метод. пособие. - М.: Либерея, 2004. - 424с.

Ахмадова, Ю. А. Менеджмент качества и библиотека: учеб - практ. пособ./ Ахмадова Ю. А., Галимова Е. Я. - М.: Либерея - Бибинформ, 2007. - 88с.

Басамыгина, И. Н. Кооперация библиотек: науч. - практ. пособ./ И. Н. Басамыгина, А. А. Трофименко. - М.: Либерея - Бибинформ, 2007. - 96с.

Басамыгина, И. Н. Маркетинг, как технология управления современной библиотекой: науч. - практ. пособ./ И. Н. Басамыгина, А. А. Апанасенко. - М. : Литера, 2009. - 128с.

Басамыгина, И. Н. Микроэкономика библиотечного дела: науч. - практ. пособ. - М.: Либерея - Бибинформ, 2006. - 160с.

Берестова, И. Ф. Информационное пространство библиотеки: науч. - метод, пособ. М.: Либерея - Бибинформ, 2007. - 240с.

Берестова,Т.Ф. Общедоступная муниципальная библиотека в едином информационном пространстве: науч. – метод. пособ. - М.: Либерея - Бибинформ, 2005. - 288с.

Библиотека в контексте административных реформ. Опыт реформирования: проблемы, поиск, решения: метод. пособ./ Под ред. С. И. Самсонова. - М.: Либерея - Бибинформ. 2006. - 520с.

Библиотечно - библиографическая классификация: Средние таблицы: практ. пособ. Вып. 2. 654/68 У/Ц Экономика. Экономические науки. Политика. Политология. Право. Юридические науки. Военное дело. Военная наука/ Рос. гос. б-ка, Рос. нац. б-ка, Б-ка Рос. акад. наук. - М.: Либерея - Бибинформ, 2005. - 560с.

Библиотечно - библиографическая классификация: Средние таблицы: практ. пособ. Вып. 3. 4/5 П/Р Сельское и лесное хозяйство. Сельскохозяйственные и лесохозяйственные науки. Здравоохранение. Медицинские науки/ Рос. гос. б-ка, Рос. нац. б-ка, Б-ка Рос. акад. наук. - М.: Либерея - Бибинформ, 2007. - 400с.

Библиотечное дело - XXI век: науч. - практ. сб.: вып. 1(11)'2006/ Рос. гос. б-ка. - М, 2006.-272с.

Библиотечное дело - XXI век: науч. - практ. сб.: вып. 1(13)'2007/ Рос. гос. б-ка. - М., 2007.-172с.

Библиотечное дело - XXI век: науч. - практ. сб.: вып. 1(17)7009/ Рос. гос. б-ка. М, 2009.-272с.

Богданова, И. Л. Библиотечный диалог: аспекты речевого общения: учеб. - метод. пособ. - М.: Либерея - Бибинформ, 2006. - 120с.

Борисова, О. О. Реклама в библиотеке: учеб. - практ. пособ. - М.: Либерея Бибинформ, 2005. - 216с.

Ванеев, А. Н. Библиотечное дело. Теория. Методика. Практика/ А. Н. Ванеев; СПб ГУКИ. - СПб: Профессия, 2006. -368с.

Васильев, В. В. Информационные технологии в библиотечном деле: учеб. - метод. пособ. / В. В. Васильев, Н. В. Сороколетова, Л. В. Хливненко. – М.: Либерея - Бибинформ, 2007. - 368с.

Вохрышева, Е. В. Медиатехнологии - путь в будущее современных библиотек: учеб. практ. пособ./ Е. В. Вохрышева, В. Н. Стрельников. - М.: Либерея - Бибинформ, 2005. 144с.

Галимова, Е. Я. Библиотечный сервис: учеб. - метод, пособ. – М.: Либерея Бибинформ, 2006. - 144с.

Головко, С. И. Специалист: образование, компетентность, новаторство: науч. – практ. пособ. - М.: Либерея - Бибинформ, 2005. - 144с.

Голубева, Н. Л. Детская библиотека: современные проблемы развития: науч. метод. пособие/ Н. Л. Голубева. - М.: Литера, 2009. - 180с.

Голубева, Н. Л. Семейное чтение в детской библиотеке: учеб.- метод. пособ. – М.: Либерея - Бибинформ, 2006. - 88с.

Давыдова, М. И. Литературная библиография: учеб. - практ. пособ. – М.: "Либерея -Бибинформ", 2005. - 96с.

Демидова, С. Е. Краеведческий документ: библиотечная обработка: учеб. - практ. пособ. - М: Либерея - Бибинформ, 2006. - 104с.

Диковская, Е. А. Персональные электронные издания: науч. – метод. пособ.- М.: Либерея - Бибинформ, 2006. - 152с.

Домаренко, Е. В. Культурно - досуговая деятельность библиотеки: науч. - практ. пособ. - М.: Либерея - Бибинформ, 2006. - 80с.

Дригайло, В. Г. Основы научной организации труда в библиотеке: учеб. - метод. пособ. - М.: Либерея - Бибинформ, 2005. - 424с.

Дригайло, В. Г. Технология работы библиотеки: науч.-практ. пособ. - М.: Либерея Бибинформ, 2009. - 544с.

Дубровина, Л. А. Руководство по организации самооценки внутрибиблиотечных систем обеспечения качества деятельности и услуг: метод, пособие / Л. А. Дубровина, А. И. Кочетов. -М.: Либерея, 2004. -120с.

Езова, С. А. Библиотечное общение как феномен исследования: монография. – М.: Либерея - Бибинформ, 2007. - 160с.

Езова, С. А. Культура общения библиотекарей: учеб. – метод. пособ. – М.: Либерея. 2004. - 144с.

Жарков. А. Д. Технология культурно - досуговой деятельности библиотеки: учеб.- метод, пособ. - М.: Либерея - Бибинформ, 2008. - 240с.

Жолобов, Ю. В. Формула управления. Практические рекомендации. - М.:Либерея Бибинформ, 2005. - 168с.

Зайцева, Т. А. Современные методики делопроизводства в библиотеке: учеб. - метод. пособ. - М.: Либерея, 2004.- 128с.

Збаровская, Н. В. Выставочная деятельность публичных библиотек/ Н. В. Збаровская. - СПб.: Профессия, 2004. - 224с.

Збаровская, Н. В. Деловые игры для занятий библиотечных специалистов: сборник метод, материалов. - М.: Либерея - Бибинформ, 2005. - 120с.

Карташов, Н. С. Региональное библиотековедение: науч.- практ. пособ. - М. Либепея, 2004. - 224с.

Климаков, Ю. В. Муниципальная библиотека. Справочно-библиографический аппарат: учеб. – метод. пособие. - М: Либерея - Бибинформ, 2005. - 88с.

Коновалова, М. П. Инвалид - общество - библиотека: учеб. – метод. пособие. – М.: Либерея - Бибинформ, 2006. - 136с.

Криворотенко, С. Н. Краеведческий фонд библиотек: учеб. пособ. – М.: Либерея - Бибинформ, 2005. - 64с.

Кушнаренко, Н. М. Бібліотечне краезнавство: підручник. - К.: Знания, 2007. - 502с. (Вища освіта XXI століття).

Ищенко, Г. Г. Ребенок и взрослый: педагогика взаимопонимания: актуальные уроки для детей и родителей. - М.: Либерея - Бибинформ, 2007. - 120с.

Майстрович, Т. В. Электронный документ в библиотеке: науч. – метод. пособ. - М.: Либерея - Бибинформ, 2007. - 144с.

Меньщикова, С. Т. Современные критерии и показатели оценки качества библиотечной деятельности: практ. пособ./ С. П. Меньщиков. - М.: Литера, 2009. - 112с.

Неверова, Т. А. Краеведческая деятельность библиотек: учеб. – метод. пособ. М.: Либерея - Бибинформ, 2005. - 136с.

Немировский, Е. Л. Жизнь для книги: документ. портреты - очерки. – М.: Либерея -Бибинформ, 2007. - 288с.

Общее библиотековедение. Часть 1. Теоретические основы: хрестоматия/ Сост. Р. А. Трофимова, А. А. Фомина, М. Н. Тищенко: науч. ред. профессор А. Н. Ванеев. – М.: Либерея - Бибинформ, 2007. - 536с.

Олзоева, Г. К. Массовая работа библиотек: учеб. – метод. пособ. - М.: Либерея Бибинформ, 2006. - 120с.

Опарина, Н. П. Литературные игры в детской библиотеке: учеб. – метод. пособ. М.: Либерея - Бибинформ, 2007. - 96с.

Орлов, П. І. Інформаційні системи і технології в управлінні, освіти, бібліотечній справі науч. - практ. посіб./ Орлов П. I., Луганський О. М. - X.: Вид-во "Прометей - Прес". - 292с.

Пашин, А. И. Библиотека как социально-культурная система: вопросы управления: учеб. – метод. пособ. - М.: Либерея - Бибинформ, 2005. - 95с.

Петрова, Т. А. Библиотечный фонд: учеб. – метод. пособ. - М.: Либерея - Бибинформ. 2007. - 192с.

Пилко, И. С. Технологические процессы в библиотечной работе: учеб. – метод. пособ.

- М.: Либерея - Бибинформ, 2005. - 176с.

Полтавская, Е. И. Библиотека: учреждение или социальный институт?: практ. пособ. Е. И. Полтавская. -М.: Литера, 2009. -176с.

Савина, И. А. Библиографическое описание документа: Семиотический подход: учеб. метод. пособ./ И. А. Савина; Под ред. Н. Б. Зиновьевой. - М.: Либерея, 2004. - 88с.

Савина, И. А. Методика библиографического описания: практ. пособ. - М: Либерея Бибинформ, 2007. - 144с.

Сафиулина, 3. А. Информация: ценность и оценка: науч. - практ. пособ. - М.: Либерея - Бибинформ, 2006. - 224с.

Сокольская, Л. В. Материнское чтение: науч.-практ. пособ. - М.: Либерея Бибинформ, 2007. - 80с.

Соляник, А. А. Документоснабжение библиотечных фондов: учеб. – метод. пособ. М.: Либерея Бибинформ, 2007. - 128с.

Сомова, Т. Н. Краеведческая деятельность детской библиотеки: учебно метод. пособие. - М.: Либерея - Бибинформ, 2006. -88с.

Справочник библиотекаря/ Науч. ред. А. Н. Ванеев, В.А. Минкина. - 3-е изд. перераб. и доп. - СПб.: Профессия, 2005. - 496с.

Стандарты по библиографии, библиотечному и издательскому делу: Справочник Документы, практика применения/ Сост. А. Н. Данилкина. - М.: Либерея – Бибинформ, 2009. - 592с.

Староверова, К. О. Управление конфликтами в учреждениях культуры: Метод и обучения: науч. – метод. пособ. - М.: Либерея - Бибинформ, 2005. - 176с.

Сукиасян, Э. Р. Новые таблицы Библиотечно-библиографической классификации: Организация и технология использования: Методические рекомендации/ Э. Р. Сукиасян: РГБ. НИЦ ББК. - М: Либерея - Бибинформ, 2005. - 96с.

Сукиасян, Э. Р. Школа индексирования: практ. пособ./ Э. Р. Сукиасян. - М.: Либерея Бибинформ, 2005. - 144с.

Суслова, И. М. Практический маркетинг в библиотеках: учеб. – метод. пособ.-М. Либерея, 2004. - 144с.

Через библиотеки к будущему; Сб. материалов по формированию детско-юношеской информационной политики: В 2 ч.: Ч. 1/ ЮНИСЕФ, Рос. комитет программы ЮНЕСКО "Информация для всех". Сост. А. Демидов. - М.: Школьная библиотека, 2004. - 248с.

Через библиотеки - к будущему: Сб. материалов по формированию детско-юношеской информационной политики: В 2 ч.: Ч. 2/ ЮНИСЕФ, Рос. комитет Программы ЮНЕСКО "Информация для всех". Сост. А. Демидов, О. Старовойтова. - М.: Школьная библиотека, 2004. - 648с.

Чуприна, Н.Т. Универсальная библиотека: инновационная деятельность в профессиональной практике: науч. - практ. пособ. - М.: Либерея, 2004. - 120с.

Кiлькiсть переглядiв: 284

Коментарi